Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Trần Minh Cảnh   11A2 11A2 11A4 11A4   11A6 11A6 11A7 11A7   11A6 11A6 11A4 11A4             11A7 11A7 11A2 11A2          
Châu Thanh Liêm       10A1 10A1                                 10A1 10A1              
Trần Thị Minh Nguyệt   10A4 10A4 10A9 10A9   12A5 12A5 12A7 12A7   10A4 10A4 10A9 10A9             12A7 12A7 12A5 12A5          
Nguyễn Văn Trưởng                       12A4 12A4 12A10 12A10                       12A4 12A4 12A10 12A10
Nguyễn Ngọc Hoàng   10A10 10A10 10A7 10A7   11A3 11A3 11A1 11A1   10A7 10A7 10A10 10A10             11A1 11A1 11A3 11A3          
Trần Nguyên Việt Hoàng   12A8 12A8 11A10 11A10   12A8 12A8 12A1 12A1   12BT1 12BT1 12BT2 12BT2             12A1 12A1 11A10 11A10          
Huỳnh Sĩ Chủng       10A3 10A3       12A9 12A9   12A3 12A3 10A3 10A3             12A9 12A9 12A3 12A3          
Lê Thị Cẩm Hồng   11A5 11A5 11A8 11A8   10A2 10A2 10A5 10A5   10A2 10A2 11A9 11A9             11A8 11A8 11A5 11A5   10A5 10A5 11A9 11A9
Võ Thị Thu Thủy   12A6 12A6 10A8 10A8   12A2 12A2 10A6 10A6   10A6 10A6 10A8 10A8             12A2 12A2 12A6 12A6          
Đinh Văn Huỳnh                                                            
Võ Tấn Quan                                                            
Huỳnh Thị Kim Phượng                                                            
Nguyễn Phạm Thanh Bình                                                            
Võ Đức Ảnh       12A10 12A10   11A1 11A1 12A6 12A6                       12A5 12A5 12A4 12A4          
Nguyễn Văn Trung   10A1 10A1       12A9 12A9       10A9 10A9                 12A8 12A8 12A2 12A2          
Trần Khoa Toàn   11A4 11A4 11A7 11A7                 11A5 11A5             12A3 12A3 12A7 12A7          
Nguyễn Thị Hóa                       11A3 11A3 10A4 10A4             10A3 10A3 11A6 11A6   11A2 11A2    
Cao Văn Tỉnh                       12A1 12A1 10A2 10A2                              
Lê Thị Hồng Nhân             12A1 12A1 12A5 12A5                       11A4 11A4 11A1 11A1          
Nguyễn Thị Thúy Minh   12A2 12A2 11A5 11A5             12A7 12A7                 11A2 11A2 12A8 12A8          
Vũ Thị Thúy Hằng   12A9 12A9 12A6 12A6   12A3 12A3 10A2 10A2                           10A3 10A3          
Nguyễn Duy Thư       10A4 10A4             12A10 12A10 11A3 11A3             12A4 12A4 10A1 10A1          
Thái Văn Quân                                                            
Đặng Thị Phước                                                     11A9      
Trịnh Thị Ngọc Thùy                 11A8 11A10                             10A10          
Phùng Đình Hùng                                                            
Mai Ngọc Huyền             10A5 10A5           10A6 10A6             10A8 10A8 10A7 10A7          
Nguyễn Thanh Thạch                                               12A1 12A1          
Nguyễn Hữu Phường     10A9 12A8 12A8             10A3 10A3 12A3 12A3                 10A9 10A9          
Cao Văn Hương   12A5 12A5 10A10     12A6 12A6 10A1 10A1   10A10 10A10 12A7 12A7                              
Nguyễn Thị Hồng Vân   10A6 10A6 10A6     11A10 11A10 11A10                         11A5 11A5 10A2 10A2          
Trần Thị Thu Hoài   11A7 10A5 10A5 10A5             11A4 11A4 10A7 10A7               10A7 11A7 11A7          
Hồ Thị Thu Trang                 11A6 11A6   11A1 11A1 11A6                         12A10 12A10 12A4 12A4
Trần Thị Minh Nguyệt   11A8   12A9 12A9   11A8 11A8 12A2 12A2                       11A3 11A3              
Nguyễn Thị Tra   10A8 10A8 11A9 11A9                                 10A4 10A4   10A8     11A9 11A2 11A2
Vũ Thế Cường                   11A8                                        
Nguyễn Thanh Lâm                                                            
Trương Thị Kim Quynh   11A10 11A9                   12BT2   12BT1                 10A10            
Cao Minh Tín                                                            
Trịnh Quốc Đạt                                                            
Nguyễn Viết Nương                                                            
Huỳnh Văn Tân                                                            
Trịnh Hoài Phong                                                            
Trần Văn Hiếu                       12BT2   12BT1                                
Huỳnh Tấn Châu                                                            
Phan Thị Thanh Nhị                                                            
Đào Thị Tuyết Nhung                                                            
Trần Thị Kim Nga   12A10 12A10                 10A8 10A8 12A1 12A1             10A2 10A2 10A8            
Nguyễn Thị Bích Liễu   11A9 11A8 12A5 12A5             11A9 11A9 11A1 11A1             12A6 12A6 11A8 11A8          
Nguyễn Thị Trúc   10A7 10A7       12A7 12A7 12A3 12A3                       10A7   10A4 10A4          
Nguyễn Thị Thân Tính   10A5 11A10   10A6   10A6 10A6 11A3 11A3                       11A10 11A10           10A5 10A5
Nguyễn Thị Xuân Nương       12A2 12A2             11A5 11A5   11A6             11A6 11A6 12A9 12A9          
Trịnh Thị Nhạn   10A9 11A7 11A2 11A2   11A7 11A7                           10A9 10A9 11A4 11A4          
Lâm Văn Long   10A3 10A3   10A10   10A1 10A1 12A8 12A8       12A4 12A4             10A10 10A10              
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Bùi Thị Hừng                                                            
Nguyễn Thị Kim Danh                                                            
Đoàn Đại Danh                                                            
Cô Trinh                                                            
Thầy Tài                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net