Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 12A9 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Tin học Lịch sử Toán Hóa học Ngoại ngữ
2 Toán Thể dục Thể dục Vật lý Địa lí Ngoại ngữ
3 Toán Quốc phòng Lịch sử Sinh học Hóa học Văn học
4 Văn học Toán Ngoại ngữ Toán KTCN Văn học
5 Văn học Sinh học Ngoại ngữ Vật lý GDCD Lịch sử

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net