Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 12A8 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Thể dục Thể dục Văn học Toán
2 Địa lí Ngoại ngữ Toán Sinh học Văn học Toán
3 Sinh học Văn học GDCD Ngoại ngữ Tin học Vật lý
4 Hóa học Văn học Toán Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý
5 Hóa học Toán Lịch sử Quốc phòng Lịch sử KTCN

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net