Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 12A7 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ KTCN Toán GDCD Sinh học
2 Toán Ngoại ngữ Địa lí Toán Lịch sử Vật lý
3 Toán Toán Thể dục Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý
4 Lịch sử Hóa học Văn học Sinh học Văn học Thể dục
5 Tin học Hóa học Văn học Ngoại ngữ Văn học Quốc phòng

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net