Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 12A6 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Thể dục GDCD Ngoại ngữ Sinh học Địa lí
2 Tin học Lịch sử KTCN Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ
3 Văn học Sinh học Lịch sử Quốc phòng Thể dục Ngoại ngữ
4 Văn học Văn học Lịch sử Toán Hóa học Toán
5 Toán Văn học Vật lý Toán Hóa học Toán

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net