Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 10A4 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Vật lý Tin học Văn học Toán GDCD
2   GDCD Vật lý Ngoại ngữ Thể dục Hóa học
3 Văn học Thể dục Tin học Ngoại ngữ Toán TN&HN
4 Văn học Toán Vật lý Lịch sử GDĐP Hóa học
5 Ngoại ngữ Toán   Văn học   Quốc phòng

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net