Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 10A2 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán Thể dục Văn học TN&HN Hóa học
2   GDĐP Tin học Văn học Hóa học Hóa học
3 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Vật lý Toán Ngoại ngữ
4 Sinh học Vật lý Tin học Quốc phòng Thể dục Ngoại ngữ
5 Văn học Vật lý   Sinh học Toán  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net