Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 11A10 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Sinh học Ngoại ngữ Văn học KTCN GDCD
2   Sinh học Ngoại ngữ Văn học Thể dục GDĐP
3 Toán GDCD KTCN Toán Địa lí Quốc phòng
4 Văn học Thể dục Địa lí Toán Địa lí Lịch sử
5 Ngoại ngữ Lịch sử TN&HN Sinh học    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net