Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

Thời khóa biểu lớp: 12A10 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Lịch sử Lịch sử Quốc phòng Văn học Hóa học
2 Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử Toán Văn học Sinh học
3 Ngoại ngữ Tin học Thể dục Ngoại ngữ Thể dục Hóa học
4 Toán Văn học KTCN GDCD Vật lý Toán
5 Toán Văn học Địa lí Ngoại ngữ Vật lý Toán

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net