Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Cảnh Trần Minh Cảnh Nam  
2 Liêm Châu Thanh Liêm Nam  
3 Nguyệt Trần Thị Minh Nguyệt Nam  
4 Trưởng Nguyễn Văn Trưởng Nam  
5 N.Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Nam  
6 V.Hoàng Trần Nguyên Việt Hoàng Nam  
7 Chủng Huỳnh Sĩ Chủng Nam  
8 Hồng Lê Thị Cẩm Hồng Nam  
9 Thủy Võ Thị Thu Thủy Nam  
10 Huỳnh Đinh Văn Huỳnh Nam  
11 Quan Võ Tấn Quan Nam  
12 Phượng Huỳnh Thị Kim Phượng Nam  
13 Bình Nguyễn Phạm Thanh Bình Nam  
14 Ảnh Võ Đức Ảnh Nam  
15 Trung Nguyễn Văn Trung Nam  
16 Toàn Trần Khoa Toàn Nam  
17 Hóa Nguyễn Thị Hóa Nam  
18 Tỉnh Cao Văn Tỉnh Nam  
19 Nhân Lê Thị Hồng Nhân Nam  
20 Minh Nguyễn Thị Thúy Minh Nam  
21 Hằng Vũ Thị Thúy Hằng Nam  
22 Thư Nguyễn Duy Thư Nam  
23 Quân Thái Văn Quân Nam  
24 Phước Đặng Thị Phước Nam  
25 Thùy Trịnh Thị Ngọc Thùy Nam  
26 Hùng Phùng Đình Hùng Nam  
27 Huyền Mai Ngọc Huyền Nam  
28 Thạch Nguyễn Thanh Thạch Nam  
29 Phường Nguyễn Hữu Phường Nam  
30 Hương Cao Văn Hương Nam  
31 Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Nam  
32 Hoài Trần Thị Thu Hoài Nam  
33 Trang Hồ Thị Thu Trang Nam  
34 Nguyệt A Trần Thị Minh Nguyệt Nam  
35 Tra Nguyễn Thị Tra Nam  
36 Cường Vũ Thế Cường Nam  
37 Lâm Nguyễn Thanh Lâm Nam  
38 Quynh Trương Thị Kim Quynh Nam  
39 Tín Cao Minh Tín Nam  
40 Đạt Trịnh Quốc Đạt Nam  
41 Nương Nguyễn Viết Nương Nam  
42 Tân Huỳnh Văn Tân Nam  
43 Phong Trịnh Hoài Phong Nam  
44 Hiếu Trần Văn Hiếu Nam  
45 Châu Huỳnh Tấn Châu Nam  
46 Nhị Phan Thị Thanh Nhị Nam  
47 Nhung Đào Thị Tuyết Nhung Nam  
48 Nga Trần Thị Kim Nga Nam  
49 Liễu Nguyễn Thị Bích Liễu Nam  
50 Trúc Nguyễn Thị Trúc Nam  
51 Tính Nguyễn Thị Thân Tính Nam  
52 C.Nương Nguyễn Thị Xuân Nương Nam  
53 Nhạn Trịnh Thị Nhạn Nam  
54 Long Lâm Văn Long Nam  
55 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Nam  
56 Hừng Bùi Thị Hừng Nam  
57 C.Danh Nguyễn Thị Kim Danh Nam  
58 Danh Đoàn Đại Danh Nam  
59 Trinh Cô Trinh Nam  
60 Tài Thầy Tài Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net