SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Cảnh Trần Minh Cảnh Nam  
2 Liêm Châu Thanh Liêm Nam  
3 Chủng Huỳnh Sỹ Chủng Nữ  
4 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Nam  
5 Trưởng Nguyễn Văn Trưởng Nam  
6 V.Hoàng Trần Nguyên Việt Hoàng Nam  
7 Nguyệt T Trần Thi Minh Nguyệt T Nữ  
8 Thủy Võ Thi Thu Thủy Nữ  
9 Hồng Lê Thi Cẩm Hồng Nữ  
10 Huỳnh Đinh Văn Huỳnh Nam  
11 Quan Võ Tấn Quan Nam  
12 Phượng Huỳnh Thi Kim Phượng Nữ  
13 Bình Nguyễn Phạm Thanh Bình Nữ  
14 Thạch Nguyễn Thanh Thạch Nam  
15 Hương Cao Văn Hương Nam  
16 Vân Nguyễn Thi Hồng Vân Nam  
17 Hoài Trần Thi Thu Hoài Nam  
18 Phường Nguyễn Hữu Phường Nam  
19 Trang Hồ Thị Thu Trang Nam  
20 Nguyệt A Trần Thi Minh Nguyệt A Nữ  
21 Tra Nguyễn Thi Tra Nam  
22 Cường Vu Thê Cường Nam  
23 Lâm Nguyễn Thanh Lâm Nam  
24 Quynh Trương Thi Kim Quynh Nam  
25 Tín Cao Minh Tín Nam  
26 Đạt Trinh Quốc Đạt Nam  
27 Tân Huỳnh Văn Tân Nam  
28 T. Nương Nguyễn Viêt Nương Nam  
29 Hiếu Trần Văn Hiếu Nam  
30 Liễu Nguyễn Thị Bích Liễu Nam  
31 Nga Trần Thi Kim Nga Nam  
32 Trúc Nguyễn Thi Trúc Nam  
33 Tinh Nguyễn Thi Thân Tinh Nam  
34 Long Lâm Văn Long Nam  
35 Nương Nguyễn Thi Xuân Nương Nam  
36 Nhạn Trinh Thi Nhạn Nam  
37 Vi Co Vi Nam  
38 Châu Huỳnh Tấn Châu Nam  
39 Nhị Phan Thi Thanh Nhị Nam  
40 Nhung Đào Thi Tuyêt Nhung Nam  
41 Hiền Nguyễn Thi Thu Hiền Nam  
42 Hừng Bùi Thị Hừng Nam  
43 Hóa Nguyễn Thị Hóa Nam  
44 ảnh Võ Đức ảnh Nam  
45 Trung Nguyễn Văn Trung Nam  
46 Toàn Trần Khoa Toàn Nam  
47 Huyền Mai Ngọc Huyền Nam  
48 Tỉnh L Cao Văn Tỉnh Nam  
49 Nhân Lê Thi Hồng Nhân Nam  
50 Minh Nguyễn Thi Thúy Minh Nam  
51 T.Trương Nguyễn Trương Nam  
52 Hằng Vu Thi Thúy Hằng Nam  
53 Thư Nguyễn Duy Thư Nam  
54 Quân Thái Văn Quân Nam  
55 Phước Đặng Thi Phước Nam  
56 Hùng Phùng Đình Hùng Nam  
57 Thùy Trinh Thi Ngọc Thùy Nam  
58 C.Danh Nguyễn T Kim Danh Nam  
59 T.Danh Thay Danh Nam  
60 Trinh Trinh Nam  
61 Tài Tài Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net