Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SH Sinh hoạt Xã hội  
2 Toán Toán Tự nhiên  
3 Vật lý Tự nhiên  
4 Hóa Hóa học Tự nhiên  
5 Sinh Sinh học Tự nhiên  
6 Tin Tin học Tự nhiên  
7 Văn Văn học Xã hội  
8 Sử Lịch sử Xã hội  
9 Địa Địa lí Xã hội  
10 Anh Ngoại ngữ Tự nhiên  
11 GDCD GDCD Xã hội  
12 KTCN KTCN Tự nhiên  
13 KTNN KTNN Tự nhiên  
14 TD Thể dục Tự nhiên  
15 QP Quốc phòng Tự nhiên  
16 Nhạc Âm nhạc Tự nhiên  
17 GDĐP GDĐP Xã hội  
18 HĐTN&HN TN&HN Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net