SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 TOAN Toán Tự nhiên  
2 Ly Vật ly Tự nhiên  
3 Sinh Sinh vat Tự nhiên  
4 Hoa Hoa hoc Tự nhiên  
5 Tin Tin hoc Tự nhiên  
6 Văn Van hoc Xã hội  
7 Sử Lich su Xã hội  
8 DIA Dia ly Xã hội  
9 KTCN KTCN Tự nhiên  
10 CD GDCD Xã hội  
11 NN Ngoai ngu Xã hội  
12 CC CHAOCO Tự nhiên  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net