Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12A1 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A2 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A3 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A4 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A5 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A6 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A7 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A8 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A9 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12A10 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
12BT1 Toán(2), Lịch sử(1), Địa lí(1) 4
12BT2 Toán(2), Lịch sử(1), Địa lí(1) 4
11A1 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
11A2 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
11A3 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
11A4 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
11A5 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
11A6 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
11A7 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
11A8 Toán(4), Sinh học(1), Văn học(3), Địa lí(1), Ngoại ngữ(3) 12
11A9 Toán(4), Sinh học(1), Văn học(3), Địa lí(1), Ngoại ngữ(3) 12
11A10 Toán(4), Sinh học(1), Văn học(3), Địa lí(1), Ngoại ngữ(3) 12
10A1 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
10A2 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
10A3 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
10A4 Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) 12
10A5 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
10A6 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
10A7 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
10A8 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
10A9 Toán(4), Vật lý(2), Văn học(3), Ngoại ngữ(3) 12
10A10 Toán(4), Sinh học(1), Văn học(3), Địa lí(1), Ngoại ngữ(3) 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net