SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A1 0
10A2 0
10A3 0
10A4 0
10A5 0
10A6 0
10A7 0
10A8 0
10A9 0
10A10 0
10BT1 0
10BT2 0
11A1 0
11A2 0
11A3 0
11A4 0
11A5 0
11A6 0
11A7 0
11A8 0
11A9 0
11BT1 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), Ngoai ngu(3), 19
11BT2 Toán(4), Vật ly(2), Sinh vat(2), Hoa hoc(2), Van hoc(4), Lich su(1), Dia ly(1), Ngoai ngu(3), 19
12A1 0
12A2 0
12A3 0
12A4 0
12A5 0
12A6 0
12A7 0
12A8 0
12A9 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net