SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Huỳnh Sỹ Chủng Toán 11BT1(4), 11BT2(4), 8
Nguyễn Thi Tra Ngoai ngu 11BT1(3), 11BT2(3), 6
Phan Thi Thanh Nhị Lich su 11BT1(1), 11BT2(1), 2
Phùng Đình Hùng Sinh vat 11BT1(2), 11BT2(2), 4
Nguyễn T Kim Danh Dia ly 11BT1(1), 11BT2(1), 2
Thay Danh Vật ly 11BT1(2), 11BT2(2), 4
Trinh Hoa hoc 11BT1(2), 11BT2(2), 4
Tài Van hoc 11BT1(4), 11BT2(4), 8

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net