Trường : THPT LÝ TỰ TRỌNG
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 11/09/2023

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A1 50 1 12A1 50
2 12A2 50 2 12A2 50
3 12A3 50 3 12A3 50
4 12A4 50 4 12A4 50
5 12A5 50 5 12A5 50
6 12A6 50 6 12A6 50
7 12A7 50 7 12A7 50
8 12A8 50 8 12A8 50
9 12A9 50 9 12A9 50
10 12A10 50 10 12A10 50
11 12BT1 50 11 12BT1 50
12 12BT2 50 12 12BT2 50
13 11A1 50 13 11A1 50
14 11A2 50 14 11A2 50
15 11A3 50 15 11A3 50
16 11A4 50 16 11A4 50
17 11A5 50 17 11A5 50
18 11A6 50 18 11A6 50
19 11A7 50 19 11A7 50
20 11A8 50 20 11A8 50
21 11A9 50 21 11A9 50
22 11A10 50 22 11A10 50
23 10A1 50 23 10A1 50
24 10A2 50 24 10A2 50
25 10A3 50 25 10A3 50
26 10A4 50 26 10A4 50
27 10A5 50 27 10A5 50
28 10A6 50 28 10A6 50
29 10A7 50 29 10A7 50
30 10A8 50 30 10A8 50
31 10A9 50 31 10A9 50
32 10A10 50 32 10A10 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net