SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thi Cẩm Hồng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A6-Toán 10BT2-Toán 10A6-Toán   10BT1-Toán
2 10BT1-Toán 10A7-Toán 10BT2-Toán 10A6-Toán   10BT1-Toán
3 10A2-Toán 10A7-Toán 10A7-Toán 10A2-Toán   10BT2-Toán
4 10A2-Toán 10A6-Toán 10A7-Toán 10A2-Toán   10BT2-Toán
5 10BT1-Toán          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net