SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Tài

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10BT1-Van hoc     10BT2-Van hoc
2     10BT1-Van hoc     10BT2-Van hoc
3     10BT2-Van hoc     10BT1-Van hoc
4     10BT2-Van hoc     10BT1-Van hoc
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11BT1-Van hoc     11BT2-Van hoc  
3   11BT1-Van hoc     11BT2-Van hoc  
4   11BT2-Van hoc     11BT1-Van hoc  
5   11BT2-Van hoc     11BT1-Van hoc  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net