SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Trinh Thi Ngọc Thùy

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A2-Sinh vat 10A2-Sinh vat 11A8-Sinh vat 11A3-Sinh vat  
2   11A6-Sinh vat 10A3-Sinh vat 11A9-Sinh vat 11A3-Sinh vat  
3   11A8-Sinh vat 11A6-Sinh vat 11A2-Sinh vat 11A5-Sinh vat 11A9-Sinh vat
4   11A7-Sinh vat 10A4-Sinh vat   11A7-Sinh vat 11A5-Sinh vat
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net