SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Phùng Đình Hùng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10A8-KTCN 10A8-Sinh vat 10A9-Sinh vat 10A6-KTCN
2     10A7-KTCN 10BT2-Sinh vat 10A7-Sinh vat 10A3-KTCN
3   10A10-Sinh vat 10BT1-Sinh vat 10A1-KTCN 10A2-KTCN 10A4-KTCN
4     10A9-KTCN 12BT-Sinh vat 10A10-KTCN 10A5-KTCN
5       12BT-Sinh vat    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       11BT1-Sinh vat    
3       11BT1-Sinh vat    
4       11BT2-Sinh vat    
5       11BT2-Sinh vat    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net