SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thi Thúy Minh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A9-Hoa hoc 11A4-Hoa hoc 12A6-Hoa hoc 11A6-Hoa hoc 11A7-Hoa hoc
2 11A7-Hoa hoc 12A9-Hoa hoc 11A4-Hoa hoc 12A3-Hoa hoc 11A4-Hoa hoc 12A9-Hoa hoc
3   11A9-Hoa hoc 11A3-Hoa hoc 11A6-Hoa hoc 11A9-Hoa hoc 11A8-Hoa hoc
4 11A7-Hoa hoc 12A3-Hoa hoc 11A3-Hoa hoc 11A6-Hoa hoc 11A8-Hoa hoc 11A8-Hoa hoc
5 11A3-Hoa hoc     12A6-Hoa hoc    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net