SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thi Hồng Nhân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A1-Hoa hoc 10A3-Hoa hoc 10A7-Hoa hoc   10A8-Hoa hoc
2     10A5-Hoa hoc 10A7-Hoa hoc 10A1-Hoa hoc  
3   12A1-Hoa hoc 10A4-Hoa hoc 12A7-Hoa hoc 10A1-Hoa hoc 10A5-Hoa hoc
4   12A5-Hoa hoc 10A8-Hoa hoc 10A3-Hoa hoc 10A4-Hoa hoc  
5   12A5-Hoa hoc   12A7-Hoa hoc    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net