SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Mai Ngọc Huyền

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10A8-Vật ly 12A9-Vật ly   12A4-KTCN 12A9-Vật ly
2   10A8-Vật ly   12A9-KTCN 10A8-Vật ly 12A8-Vật ly
3   12A2-KTCN 12A9-Vật ly 12A1-KTCN 12A6-KTCN 10A3-Vật ly
4   10A3-Vật ly 12A8-Vật ly   12A8-KTCN 10A3-Vật ly
5   12A7-KTCN 12A8-Vật ly      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net