SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Huỳnh Sỹ Chủng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12A5-Toán   11A9-Toán  
2 12A5-Toán   12A5-Toán   11A9-Toán  
3 12A5-Toán       12A7-Toán  
4 11A9-Toán   12A7-Toán   12A7-Toán  
5 11A9-Toán   12A7-Toán      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   11BT2-Toán     11BT1-Toán  
3   11BT2-Toán     11BT1-Toán  
4   11BT1-Toán     11BT2-Toán  
5   11BT1-Toán     11BT2-Toán  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net