SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thi Tra

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10BT1-Ngoai ngu   10A3-Ngoai ngu 10BT2-Ngoai ngu 10A7-Ngoai ngu
2 10A4-Ngoai ngu     10A3-Ngoai ngu 10BT2-Ngoai ngu 10A7-Ngoai ngu
3 10A4-Ngoai ngu 10BT1-Ngoai ngu   10A4-Ngoai ngu 10A7-Ngoai ngu  
4 10A3-Ngoai ngu 10BT1-Ngoai ngu   10A4-Ngoai ngu 10A7-Ngoai ngu  
5 10A3-Ngoai ngu     10BT2-Ngoai ngu    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 11BT2-Ngoai ngu   11BT2-Ngoai ngu      
3 11BT1-Ngoai ngu   11BT2-Ngoai ngu      
4     11BT1-Ngoai ngu      
5     11BT1-Ngoai ngu      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net