SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Hữu Phường

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A5-Ngoai ngu 11A9-Ngoai ngu 12A7-Ngoai ngu   11A2-Ngoai ngu
2 12A7-Ngoai ngu 12A5-Ngoai ngu 11A9-Ngoai ngu 12A7-Ngoai ngu   11A9-Ngoai ngu
3 12A7-Ngoai ngu   11A2-Ngoai ngu 12A5-Ngoai ngu   11A2-Ngoai ngu
4     11A2-Ngoai ngu 12A5-Ngoai ngu   11A9-Ngoai ngu
5 11A2-Ngoai ngu          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net