SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Phạm Thanh Bình

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A9-Tin hoc   12A3-Tin hoc   12A4-Tin hoc
2 12A1-Tin hoc   12A2-Tin hoc 12A2-Tin hoc   12A1-Tin hoc
3 12A6-Tin hoc 12A7-Tin hoc 12A4-Tin hoc 12A6-Tin hoc   12A3-Tin hoc
4 12A5-Tin hoc 12A7-Tin hoc 12A5-Tin hoc 12A9-Tin hoc    
5 12A8-Tin hoc     12A8-Tin hoc    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net