SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
Trường : LY TU TRONG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020


Thời khóa biểu lớp: 12A7 - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Van hoc Lich su Ngoai ngu Van hoc Dia ly
2 Ngoai ngu Van hoc Lich su Ngoai ngu Van hoc Sinh vat
3 Ngoai ngu Tin hoc Vật ly Hoa hoc Toán Vật ly
4 Sinh vat Tin hoc Toán GDCD Toán  
5 Vật ly KTCN Toán Hoa hoc    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net